MusicMoods

Jump to: navigation, search

Music Moods

Here are moods in music that are recognized by Rovi Music. Press the icon in a column heading to re-sort the column.
Music Mood ID
Acerbic XA0000000931
Aggressive XA0000000694
Agreeable XA0000000715
Airy XA0000000932
Ambitious XA0000000933
Amiable/Good-Natured XA0000000934
Angry XA0000000695
Angst-Ridden XA0000000935
Anguished/Distraught XA0000000696
Angular XA0000000936
Animated XA0000000937
Apocalyptic XA0000000938
Arid XA0000000939
Athletic XA0000000940
Atmospheric XA0000000941
Austere XA0000000942
Autumnal XA0000000943
Belligerent XA0000000698
Benevolent XA0000000944
Bitter XA0000000945
Bittersweet XA0000000946
Bleak XA0000000947
Boisterous XA0000000699
Bombastic XA0000000948
Brash XA0000000949
Brassy XA0000000950
Bravado XA0000000951
Bright XA0000000952
Brittle XA0000000953
Brooding XA0000000954
Calm/Peaceful XA0000000701
Campy XA0000000955
Capricious XA0000000956
Carefree XA0000000702
Cartoonish XA0000000957
Cathartic XA0000000958
Celebratory XA0000000703
Cerebral XA0000000959
Cheerful XA0000000704
Child-like XA0000000960
Circular XA0000000961
Clinical XA0000000962
Cold XA0000000963
Comic XA0000000705
Complex XA0000000964
Concise XA0000000965
Confident XA0000000748
Confrontational XA0000000966
Cosmopolitan XA0000000967
Crunchy XA0000000968
Cynical/Sarcastic XA0000000969
Dark XA0000000970
Declamatory XA0000000971
Defiant XA0000000706
Delicate XA0000000972
Demonic XA0000000973
Desperate XA0000000974
Detached XA0000000707
Devotional XA0000000975
Difficult XA0000000976
Dignified/Noble XA0000000977
Dramatic XA0000000708
Dreamy XA0000000709
Driving XA0000000978
Druggy XA0000000979
Earnest XA0000000980
Earthy XA0000000981
Ebullient XA0000000982
Eccentric XA0000000983
Ecstatic XA0000000984
Eerie XA0000000985
Effervescent XA0000000986
Elaborate XA0000000987
Elegant XA0000000988
Elegiac XA0000000989
Energetic XA0000000990
Enigmatic XA0000000991
Epic XA0000000992
Erotic XA0000000710
Ethereal XA0000000993
Euphoric XA0000000711
Exciting XA0000000994
Exotic XA0000000995
Explosive XA0000000700
Extroverted XA0000000996
Exuberant XA0000000997
Fantastic/Fantasy-like XA0000000998
Feral XA0000000999
Feverish XA0000001000
Fierce XA0000001001
Fiery XA0000001002
Flashy XA0000001003
Flowing XA0000000713
Fractured XA0000001004
Freewheeling XA0000001005
Fun XA0000001006
Funereal XA0000001007
Gentle XA0000001008
Giddy XA0000001009
Gleeful XA0000001010
Gloomy XA0000000714
Graceful XA0000001011
Greasy XA0000001012
Grim XA0000001013
Gritty XA0000001014
Gutsy XA0000001015
Happy XA0000001016
Harsh XA0000001017
Hedonistic XA0000001018
Heroic XA0000001019
Hostile XA0000001020
Humorous XA0000000717
Hungry XA0000001021
Hymn-like XA0000001022
Hyper XA0000000718
Hypnotic XA0000000719
Improvisatory XA0000001023
Indulgent XA0000001024
Innocent XA0000001025
Insular XA0000001026
Intense XA0000000721
Intimate XA0000000722
Introspective XA0000001027
Ironic XA0000000723
Irreverent XA0000001028
Jovial XA0000000725
Joyous XA0000001029
Kinetic XA0000001030
Knotty XA0000001031
Laid-Back/Mellow XA0000001032
Languid XA0000001033
Lazy XA0000001034
Light XA0000001035
Literate XA0000001036
Lively XA0000000726
Lonely XA0000000727
Lush XA0000001037
Lyrical XA0000001038
Macabre XA0000001039
Magical XA0000001040
Majestic XA0000000728
Malevolent XA0000001041
Manic XA0000001042
Marching XA0000000729
Martial XA0000001043
Meandering XA0000001044
Mechanical XA0000000731
Meditative XA0000000732
Melancholy XA0000000734
Menacing XA0000001045
Messy XA0000001046
Mighty XA0000000736
Monastic XA0000001047
Monumental XA0000001048
Motoric XA0000001049
Mysterious XA0000000738
Mystical XA0000000739
Naive XA0000001050
Narcotic XA0000001051
Narrative XA0000001052
Negative XA0000000740
Nervous/Jittery XA0000000741
Nihilistic XA0000001053
Nocturnal XA0000001054
Nostalgic XA0000000742
Ominous XA0000001055
Optimistic XA0000000744
Opulent XA0000001056
Organic XA0000001057
Ornate XA0000001058
Outraged XA0000001059
Outrageous XA0000001060
Paranoid XA0000001061
Passionate XA0000001062
Pastoral XA0000000745
Patriotic XA0000001063
Perky XA0000000724
Philosophical XA0000001064
Plain XA0000001065
Plaintive XA0000001066
Playful XA0000001067
Poignant XA0000001068
Positive XA0000000746
Powerful XA0000000747
Precious XA0000001069
Provocative XA0000001070
Pulsing XA0000000750
Pure XA0000000751
Quirky XA0000000743
Rambunctious XA0000001071
Ramshackle XA0000001072
Raucous XA0000001073
Reassuring/Consoling XA0000001074
Rebellious XA0000001075
Reckless XA0000000752
Refined XA0000001076
Reflective XA0000000753
Regretful XA0000000754
Relaxed XA0000000755
Reserved XA0000001077
Resolute XA0000001078
Restrained XA0000000756
Reverent XA0000000757
Rhapsodic XA0000001079
Rollicking XA0000001080
Romantic XA0000000758
Rousing XA0000000759
Rowdy XA0000001081
Rustic XA0000001082
Sacred XA0000000760
Sad XA0000000761
Sarcastic XA0000001083
Sardonic XA0000001084
Satirical XA0000001085
Savage XA0000001086
Scary XA0000000762
Scattered XA0000001087
Searching XA0000001088
Self-Conscious XA0000001089
Sensual XA0000000764
Sentimental XA0000000765
Serious XA0000000766
Severe XA0000001090
Sexual XA0000001091
Sexy XA0000000770
Shimmering XA0000001092
Silly XA0000001093
Sleazy XA0000001094
Slick XA0000001095
Smooth XA0000001096
Snide XA0000000767
Soft/Quiet XA0000001097
Somber XA0000001098
Soothing XA0000001099
Sophisticated XA0000001100
Spacey XA0000001101
Sparkling XA0000001102
Sparse XA0000001103
Spicy XA0000001104
Spiritual XA0000001105
Spontaneous XA0000001106
Spooky XA0000001107
Sprawling XA0000001108
Sprightly XA0000001109
Springlike XA0000001110
Stately XA0000001111
Street-Smart XA0000001112
Striding XA0000000771
Strong XA0000000772
Stylish XA0000001113
Suffocating XA0000001114
Sugary XA0000001115
Summery XA0000001116
Suspenseful XA0000001117
Swaggering XA0000001118
Sweet XA0000000773
Swinging XA0000000774
Technical XA0000000775
Tender XA0000001119
Tense/Anxious XA0000000697
Theatrical XA0000001120
Thoughtful XA0000001121
Threatening XA0000000777
Thrilling XA0000000776
Thuggish XA0000001122
Tragic XA0000001123
Transparent/Translucent XA0000001124
Trashy XA0000001125
Trippy XA0000000749
Triumphant XA0000001126
Tuneful XA0000001127
Turbulent XA0000001128
Uncompromising XA0000001129
Understated XA0000001130
Unsettling XA0000001131
Uplifting XA0000001132
Urgent XA0000001133
Virile XA0000001134
Visceral XA0000001135
Volatile XA0000001136
Vulgar XA0000001137
Warm XA0000001138
Weary XA0000001139
Whimsical XA0000001140
Wintry XA0000001141
Wistful XA0000001142
Witty XA0000001143
Wry XA0000001144
Yearning XA0000000733
Personal tools